Kære du som er ung og har brug for en psykolog at tale med

Du er kommet til det helt rigtige sted hvis du:

 • Er ung (13-18år) eller forælder til en ung, ellers læs med her.
 • Oplever at være fastlåst eller faret vild i dit liv.
 • Måske synes at det hele er svært og at du ikke har nogen at tale med om det.
 • Måske føler dig trist eller ensom.
 • Måske oplever at du ofte ikke føler dig god nok.
 • Måske har det svært med din familie, dine venner eller din kæreste.
 • Måske har mange bekymringer eller angst fx eksamensangst.
Unge psykolog

Jeg hedder Pernille

og jeg hjælper unge som dig med at komme videre herfra. Det er vigtigt at du har det godt med dig selv og det liv du lever. Du har sikkert oplevet at det engang imellem kan være svært at finde ud af hvad du skal gøre i forskellige situationer. Her kan det hjælpe dig at tale med en psykolog, som jeg. I samtalerne arbejder du og jeg sammen om at opdage hvad der spænder ben for dig, og samtidig bryde fri af fastlåste og måske dårlige mønstre, så du kan opnå større frihed.

Dejlig udramatisk

Det var ikke nemt at skulle kontakte en psykolog, og tog lang tid for mig. Jeg tænkte at jeg ikke er syg nok til at skulle gå til psykolog. Da jeg endelig tog kontakten var det nemt, og virkelig rart at jeg kunne booke tid online, så jeg ikke var nødt til at komme med lange forklaringer inden vi mødtes.

Forløbet har været dejlig udramatisk. Slet ikke som jeg havde forestillet mig: at ligge på en sofa og tale om sin barndom. Sådan behøver det jo slet ikke at være. 

Uanset hvordan jeg havde det når jeg kom her, gik jeg altid herfra med følelsen af at det hele nok skulle gå. Jeg har fået redskaber til at arbejde videre på egen hånd, og er derfor ikke afhængig af at komme her.

Kvinde i 20’erne

Det kan jeg for eksempel hjælpe dig med

Ung i det moderne samfund

Som ung oplever du sikkert, som mange andre unge, at der mange være mange udfordringer som ung. Det kan skyldes mange forskellige ting, og er sjældent ens for alle unge. Generelt har unge andre udfordringer end tidligere, for eksempel i forhold til uddannelse, hvor der stilles krav om valg af uddannelse mellem utallige muligheder, uddannelsesparathed, høje karakterer og præstationsevne. Måske oplever du også udfordringer fx i form af mobning (digitalt eller i skolen), tab af familiemedlemmer, sygdom eller forældres skilsmisse.

De høje forventninger du måske har til dig selv, blandet med presset fra omverdenen, kan gøre det svært at navigere i hverdagen. Herudover er årene som teenager, hvor du netop er nu, der hvor du også skal til, at finde dig selv og undersøge hvilke veje du skal gå, hvilket kan være en svær proces. Måske oplever du at disse problemstillinger ofte være svære, at stå med alene og grænseoverskridende, at tale med dine forældre om. Dette betyder for nogen unge et forøget stress-niveau, præstations-, eksamens- eller social angst, begyndende depression, søvnproblemer, misbrug, spiseforstyrrelser mm. Her kan samtaleterapi med en personlig psykolog til unge gøre det lettere for dig, at håndtere det, at være ung.

Find din vej i livet

Du har, ligesom alle andre mennesker, en historie, som består af mange små fortællinger – om dig selv, andre og verden. Dine fortællinger om dig selv og omverdenen påvirker alle aspekter af dit liv: Dine relationer, handlinger, tanker, følelser, og selv din fysiske krop. Som ung, oplever du sikkert mange forventninger fra omverdenen eller situationer der kan være svære at håndtere.

Selv om du har et godt netværk af familie og venner kan det være svært at navigere i de mange tanker, følelser, relationer og beslutninger du bliver kastet ud i som unge. Vores ungepsykolog ønsker at støtte unge som dig til at finde din vej i livet og følge dit eget indre kompas. For at komme i kontakt med din egen kerne og ressourcer, har du bl.a. behov for at kigge på de fortællinger og overbevisninger, der står i vejen og skaber udfordringer. Ved at blive bevidst om de tanker, følelser og handlinger der får dig væk fra dig selv, finder du også vejen hjem igen.

En ung psykolog til unge

Måske har du allerede nu gjort dig nogen tanker om hvilken psykolog du gerne vil gå hos. Måske har du fået anbefalet at gå hos en ældre og erfaren psykolog. Der kan være mange forestillinger om hvordan det er rigtig godt, at få hjælp fra en erfaren psykolog, der har nogle år på bagen. Det tror jeg kan være meget sandt. Jeg tror også det er sandt, at jeg netop, gennem min alder, kan forstå dig som ung på områder andre ikke ville kunne forstå dig.

Udover at være psykolog til unge er jeg også et menneske der lever i den samme verden som dig. Og jeg deler mange af dine oplevelser med livet. Jeg forstår først og fremmest hvad det vil sige at leve i en tid, hvor alle forventer noget af en. Det samtidig med at ingen kan fortælle dig hvordan du skal finde din vej igennem livet. Som ung psykolog til unge forstår jeg de store valg, du skal til at træffe, og de dilemmaer du er i. Jeg gør meget ud af, at samtalerne er uformelle, og at du kan slappe helt af.

Psykologfaglighed og egne erfaringer

Her vil du opleve en psykolog som arbejder ud fra en god balance imellem at være psykolog og ung samtidig. En psykolog der er professionel og samtidig bruger sig selv. Jeg tror på, at en kombination af min psykologfaglighed og mine egne erfaringer som ung kan bidrage til, at jeg kan forstå og møde dig på en indsigtsfuld og nuanceret måde. Og derigennem hjælpe dig til at komme udover (ungdoms)livets udfordringer og tættere på dine værdier.

Psykolog i øjenhøjde

Måske synes du ligesom de fleste unge og studerende at det kan være grænseoverskridende, at tale med en fremme, og især en psykolog. Hos os skal det “at gå til psykolog” være udramatisk, en hjælp til udvikling. Du vil derfor møde en uformel psykolog til unge i “øjenhøjde”.

Du vil sikkert, ligesom de andre unge jeg taler med, opleve denne tilgang som værende befriende. Samtalerne bliver dermed hurtigt et frirum, hvor dine svære tanker og følelser er tilladt, og et sted hvor det er trygt at udforske nye sider af dig selv og dit liv.

I et fortroligt og undersøgende rum ser vi sammen på, hvordan dit liv som ung, kan fungere bedre for dig.

Når du investerer i dig selv får du:

 • 60-70 minutters terapi og coaching med autoriseret psykolog.
 • Samtaler som tager udgangspunkt i kognitiv adfærdterapi, med elementer fra andre terapiformer. Derfor er to forløb eller samtaler aldrig ens.
 • Samtaler med en psykolog som er nærværende og aktiv i samtalen.
 • Brug af tavle til at tegne og forklare så det bliver mere visuelt for dig.
 • Mulighed for gratis NADA-øreakupunktur under samtalen.

Din investering:

Psykologsamtale unge (13-18år) og studerende (studierabat) (60-70 minutter)

700kr

Bemærk at vi ikke er omfattet af den offentlige sygesikring, og du kan derfor ikke få tilskud med en samtale hos os. Da mange oplever lang ventetid for at bruge deres henvisning, tilbydes terapi til en reduceret pris.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark er du muligvis berettiget til tilskud på 300kr pr session. Læs mere her