Kære du som søger en psykolog i Svendborg eller blot en at tale med

Du kan få hjælp af mig som psykolog i Svendborg hvis du:

 • Er over 18 år, ellers læs med her.
 • Oplever at være fastlåst eller faret vild i dit liv.
 • Søger en nærværende sparringspartner eller psykolog i Svendborg
 • Måske er du ramt af stress og udbrændthed, er sygemeldt fra dit arbejde, eller kan bare ikke se din vej ud af det igen. Måske ønsker du en bedre work/life-balance.
 • Måske er din hverdag plaget og styret af bekymringer og angst, og du drømmer om et liv med færre begrænsninger og mindre tankemylder.
 • Måske er du ramt af depression eller tristhed.
 • Måske har du lyst til at arbejde med livsstilsvalg og -ændringer, og brug for sparring.
 • Måske oplever du vanskeligheder i relationer, og har brug for vejledning til hvad du skal gøre.
 • Måske har du et ønske om at få et bedre selvværd og selvtillid.
 • Måske er du ramt af en akut eller livskrise.
 • Måske er du i gang med en personlig udviklingsproces og har brug for coaching hertil.

Jeg hedder Pernille

jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet, Autoriseret af Psykolognævnet og arbejder som psykolog i Svendborg. Jeg hjælper ildsjæle som dig med at komme videre herfra. Mental udfoldelse er vigtig fordi det giver dig frihed til at leve det liv du vil. Et liv med plads til at være dig. Hos mig er fokus i forhold til “at gå til psykolog” at det skal blive en normal, naturlig og givende del af hverdagen. En hjælp som alle mennesker kan have glæde af. Her arbejder du og jeg sammen om opdage hvad der spænder ben for dig, og samtidig bryde fri af fastlåste og måske uhensigtsmæssige mønstre, så du kan opnå større frihed.

Først forvirret, energiforladt og skeptisk. Nu fortsætter jeg.

“I begyndelsen var jeg meget forvirret og energiforladt. Og skeptisk. Skeptisk, fordi den person, der sad over for mig, var næsten halvt så gammel som mig selv.
Lidt efter lidt fattede jeg dog tillid til Pernille, da hun var god til at stille de rigtige spørgsmål og komme med de rigtige input, uden dog at præsentere mig for færdige løsninger. Hendes spørgsmål og input ramte noget i mig og førte til, at flere og flere ting, som jeg kæmpede med, faldt på plads. I dag er jeg tilbage på arbejde (fuld tid) og er blevet mere bevidst om mine grænser, hvad jeg vil og ikke vil, hvad der gør mig glad eller vred og hvordan jeg kan håndtere noget, som jeg ikke kan ændre.
Jeg har besluttet mig for at blive ved med at gå til Pernille. Jeg vil gerne forebygge at gå ned med stress igen. Jeg tror, at et regelmæssigt tjek af min mentale tilstand er lige så vigtigt som et lægetjek af min fysiske tilstand.”

Kvinde, 61 år – om psykologsamtaler hos Pernille

Skal jeg kontakte dig?

Udfyld formularen her, og jeg vender tilbage indenfor 24 timer på hverdage.

Kan nu ændre en trist tanke til noget positivt

“Jeg kan kun sige tusinde tak for den hjælp du har givet. Fra at have så meget i hovedet som jeg ikke kunne skille af og sætte i de rigtige bokse. Smide det fra som ikke havde betydning så har du formået og få det vent så jeg kan ændre en trist tanke til noget positivt. Slappe rigtig af når der er behov for det. De værktøjer som er blevet givet er guld værd. Kommer helt sikkert igen hos dig hvis et eller andet presser på et senere tidspunkt. Kan klart anbefale Pernille.”

Udtalelse mand, 38år

At gå til psykolog er for alle

Intet emne er for stort eller småt

Psykologhjælp er noget alle kan få brug for, og en hjælp alle mennesker kan have glæde af. Derfor er det vigtigt for mig at arbejde for at det “at gå til psykolog”, bliver en normal, naturlig og givende del af hverdagen.

Står du aktuelt overfor nogle af livets små eller store udfordringer?

Så vil du opleve at mødet med en professionel sparringspartner kan være en stor hjælp. En der kan se situationerne udefra og i et større perspektiv. Give dig pladsen til refleksion og dermed muligheden for at udvikle hensigtsmæssige strategier, så du kan skabe den forandring, du ønsker.

Psykolog samtaler skal kunne dække over mange problematikker. Fra stress eller depression til kærestesorger eller et ønske om at forstå dine egne reaktionsmønstre.

Dine problemer er værd at tale om. De er aldrig for små eller for store til, at kunne blive bearbejdet.

Psykolog samtalen skal være et sted hvor vi sammen kan gå på opdagelse i hvordan dit liv ser ud i øjeblikket, og finde frem til hvordan du ønsker at dit liv skal udvikle sig fremover. Dette gøres i et trygt og fortroligt rum.

En investering i dig selv

Måske er du ligesom de fleste, en af dem der ofre mange ressourcer på personlig udvikling. Det kan være at du plejer sindet med wellness, fysisk træning, uddannelse, shopping eller kurophold.

På trods af den store interesse for selvudvikling og personlig pleje, finder mange mennesker det grænseoverskridende at kontakte en psykolog. 

Hvis du udelukkende forstår psykologhjælp som behandling af psykiske sygdomme, så er det måske ikke så mærkeligt, at man forbinder det med tabu. Men en samtale med en psykolog kan se ud på mange måder.

Psykologisk hjælp kan også betyde velkvalificeret psykologisk sparring for dig, der ønsker at finpudse din måde at være i verden på. Ud fra denne opfattelse ønsker jeg at støtte udviklingen af en mere nuanceret forståelse af, hvad psykolog samtaler kan være.

Brugbare værktøjer som passede mine behov

“For alle stressramte, uanset hvilket omfang, så kan jeg kun positivt anbefale Pernille hos Mind Ways. Hun greb mig midt i mit stressforløb, og hjalp mig op til overfladen, ved både at støtte mig og komme med meget brugbare værktøjer, som passede mine behov. På trods af mindre tilbagefald, så fandt vi alligevel en vej. Jeg er snart helt tilbage på arbejde, og jeg er fyldt med positivitet. Mange tak for hjælpen! “

Kvinde, 26 år

Din psykolog i Svendborg

Personlige møder

Psykologsamtalen er først og fremmest et personligt møde mellem mennesker. Et møde som fører til udvikling og forandring.

Der kan være stor forskel på hvad du og andre har brug for i samtalerne. Derfor tilpasses behandlingen til dig og din aktuelle situation. Måske har du aktuel brug for samtaler i form af terapi, måske samtaler af mere coachende eller vejledende karakter, eller måske en kombination.

I samtalerne vil du opleve, hvordan professionalisme kan gå hånd i hånd med en tryg, uformel og åben relation. Du vil møde en professionel, men også personlig psykolog, som bruger sig selv aktivt i terapien.

Her vil du mærke, hvor nærværende det kan være, når vi mødes i fælles udforskning af livet og dets udfordringer. Det er min overbevisning og erfaring, at denne afdramatisering af det “at gå til psykolog” skaber grobund for forandring.

De seneste årtiers forskningsresultater bekræfter at en god og autentisk relation i terapien er en afgørende faktor for at denne har en positiv effekt. Vi mennesker lever ikke i et vakuum og bør ikke reduceres til en diagnose eller sættes i kasser. Alle fortjener derimod at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, åbenhed og respekt

Fleksible rammer hos psykolog i Svendborg

Du lever måske en hektisk hverdag, med en fyldt kalender hvor det kan være svært at finde tid til samtaler med en psykolog i nærområdet inden for “normal åbningstid”. Derfor er der hos mig i Svendborg mere fleksible rammer. 

Det betyder at du har mulighed for samtaler hos mig som psykolog i Svendborg på forskellige tidspunkter. Både indenfor “normal åbningstid”, men også om eftermiddagen. Endvidere kan du via vores online-booking selv se hvornår der er ledige tider, og booke når det passer dig.

Min erfaring er at de sædvanlige psykolog samtaler med en varighed på 45 minutter, ikke altid er tilstrækkelig for at færdiggøre samtalen. Derfor tilbydes du fleksible rammer for samtalen med en varighed på 50-60 minutter.

Din psykolog i Svendborg
Psykolog samtaler i Svendborg
Psykolog i Svendborg

Udvikling og forandring

Alle kan få brug for professionel sparring eller hjælp i perioder af vores liv. Ubehag, modgang og kriser er naturlige dele af det at være menneske.

Som psykolog kan jeg hjælpe dig med, at finde dine ressourcer og skabe positive forandringer i dit liv.

Psykiske symptomer beskrives ofte som sygdomme der rammer den enkelte og skal kureres.

Et mere konstruktivt og nuanceret syn på symptomerne er, at forstå dem som en naturlig modreaktion fra kroppen eller sindet der forsøger at få vores opmærksomhed. Det kan eksempelvis være fordi omstændigheder i vores liv gør, at vi er nødt til at forholde os til os selv på en ny måde. Eller bør sige fra over for noget.

Samtaler med mig har i sit udgangspunkt fokus på at styrke dine iboende livskompetencer, frem for en overoptagethed på diagnoser hvor fokus er at “fjerne sygdom” eller “slippe problemet”.

Det er min erfaring, at en del af symptomer og lidelse forsvinder af sig selv, når vi i fællesskab finder frem til nye livskompetencer og bedre måder at være i livet på. I terapien kan jeg blandt andet hjælpe med, at opbygge en større psykologisk fleksibilitet og med, at blive i stand til at skabe positive forandringer i dit liv baseret på egne værdier og ressourcer.

Solide behandlingsresultater

“Klienter opstartet hos Pernille er blevet til forløb med solide behandlingsresultater for klienterne. Pernille har en stort talent for, og allerede fagligt fundament i forhold til dynamisk bio-psyko-social tilgang til klienterne og udviser store formidlingsevner. Dette har gjort hendes klienter meget trygge, idet de har kunnet mærke hende som person, hendes solide faglighed samt hendes tydelighed og evne til, at forklare selv kompliceret materiale, så det har givet mening og har dannet grobund for frugtbare processer og udviklinger.

Selv som stadigt relativt nyuddannet arbejder hun i dag på niveau med garvede psykologer.”

Tidligere samarbejdspartner

Skal jeg kontakte dig?

Udfyld formularen her, og jeg vender tilbage indenfor 24 timer på hverdage.

Evidensbaserede metoder

Høj faglighed

Du vil hos mig i Svendborg opleve at jeg prioriterer høj faglighed, og arbejder derfor med evidensbaserede metoder. Som psykolog arbejder jeg ud fra den kognitive terapiretninger (metakognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi (KAT), medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT)), kombineret med den systemiske tilgang.

Det betyder at vi både arbejder med hvad der foregår indeni dig og hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd spiller sammen. Samtidig med at vi ser på hvordan du bliver påvirket af dine relationer og hvordan de påvirker dig. På den måde kommer vi bredt omkring, alt efter hvad netop du har brug for.

Jeg er bredt orienteret, da det vigtigste udgangspunkt for mig altid vil være dig som klient og din særlige situation – ikke en bestemt teori eller teknik.

For mig er selve mødet imellem dig og mig af helt særlig betydning.

For mig at se er vi mennesker overlevelsesdygtige af natur. Vi vil livet – sommetider ved vi bare ikke hvordan, og sommetider bliver vi bremset i at mærke os selv. Sommetider tillærer vi os livsstrategier, som engang var brugbare, men som nu ikke længere er hensigtmæssige. For det meste sker det hele ubevidst og kan være vanskeligt selv at få øje på. Her begynder det terapeutiske, coachende og/eller rådgivende arbejde.

Ikke blot et problem der skal fjernes

Måske læser du med her fordi du har et ”problem” og et tilhørende ubehag, som du ønsker at komme af med. Min erfaring er at “problemer” er en hensigtsmæssig forholdemåde eller livsstrategi, som benyttes for at kunne klare den nuværende livssituation.

For nogle mennesker kan dette være svært at se og forstå i begyndelsen af samtalerne. For det videre arbejde i samtalerne betyder det, at det ”problem”, som en klient kommer med, ikke nødvendigvis bare skal fjernes i første omgang. I samtalerne undersøger vi derfor først, hvordan ”problemet” opleves og fungerer. 

Vi forsøger i fællesskab at finde og afprøve andre sundere og bedre forholdemåder eller livsstrategier.

Sommetider arbejder vi på nye konkrete handlingsmuligheder, med redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. Andre gange gælder det en forandring i grundantagelser, livsanskuelser og i de fortællinger, som man har med sig i bagagen. For det meste arbejdes der med det hele.

Indspark til at tænke i andre baner

“Pernille har været min psykolog igennem 6 måneder. Hun har hjulpet mig godt igennem min sygemelding for stressrelateret depression, både med værktøjer og gode samtaler, på en meget tillidsfuld og inspirerende måde. Pernilles evne til at formidle teori til handling, og ikke mindst hendes indspark til at få mig til at tænke i andre baner, har været intet mindre end fantastisk!”

Kvinde, 35 år

Når du investerer i dig selv får du:

 • 60-70 minutters terapi og coaching med autoriseret psykolog i Svendborg. I trygge omgivelser centralt i byen.
 • Samtaler som tager udgangspunkt i kognitiv adfærdterapi, med elementer fra andre terapiformer. Derfor er to forløb eller samtaler aldrig ens.
 • Samtaler med en psykolog som er nærværende og aktiv i samtalen.
 • Brug af tavle til at tegne og forklare så det bliver mere visuelt for dig.
 • Mulighed for gratis NADA-øreakupunktur under samtalen.

Din investering:

Terapi og coaching uden henvisning (60-70 minutter)

900kr

Terapi og coaching med henvisning (60-70 minutter)

700kr

Bemærk at vi ikke er omfattet af den offentlige sygesikring, og du kan derfor ikke få tilskud med en samtale hos os. Da mange oplever lang ventetid for at bruge deres henvisning, tilbydes terapi til en reduceret pris.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark er du muligvis berettiget til tilskud. Læs mere her

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor gå til psykolog?

Man kan opleve perioder i sit liv, hvor noget er svært. Eller måske har man det ikke lige så godt som man plejer. Det kan for den enkelte være svært at få øje på hvorfor. Det er i sådan en situation du kan få hjælp af en psykolog.

De fleste har inden de opsøger en psykolog talt med venner og familie om det de synes er svært. Ofte uden at det rigtig har hjulpet. Det kan skyldes at nogen af de problemer mennesker kan stå i er så komplekse, at det kræver hjælp fra en professionel. Desuden kan det være svært at være objektiv når man er pårørende og følelsemæssigt involveret. Mange oplever det som en stor lettelse at kunne dele tanker, følelse og udfordringer med en udenforstående. En hvor en fælles historie ikke kommer i vejen og forstyrre det, at kunne dele sit inderste frit.

Som psykolog arbejder jeg ud videnskabeligt efterprøvede metoder, hvilket betyder at der er en dokumenteret effekt af dem. Desuden er samtalen med en psykolog anderledes fordi du er omdrejningspunktet. Psykologen deler derfor kun ud af sig selv i et omfang der kan støtte dig.

Psykolog er en beskyttet titel som man kun må bruge hvis man er uddannet cand. psych. (5-årig uddannelse i psykologi på universitetet). Dette for at sikre kvaliteten af det arbejde som ydes af psykologer. Samt for at lave en klar adskillelse fra øvrige udbydere indenfor det behandlingsmæssige felt.

Hvem opsøger en psykolog?

Det er der meget stor forskel på. Alle de klienter jeg møder er meget forskellige mennesker. Forskellige aldersgrupper og med forskellige udfordringer, enten privat og/eller i deres arbejdsliv. Det kan være at du oplever svær angst eller stress, men ligeså meget at du ønsker personlig udvikling.

Det mennesker der går til psykolog har til fælles er, at de søger hjælp til nye vinkler på livsomstændigheder. Dette så de kan udvikle sig videre fra deres nuværende ståsted.

Har en psykolog tavshedspligt?

Som psykolog er man underlagt tavshedspligt. Det betyder at de oplysninger som du som klient deler med en psykolog ikke må videregives. Herunder også at du som person går hos psykolog.

Tavshedspligten må ifølge lovgivningen kun brydes af underretningspligten. Den gælder hvis man derved kan forhindre en meget alvorlig og strafbar forbrydelse eller lignede.

Det betyder at du er sikker på at dit besøg hos en psykolog, og hvad der siges her, ikke omtales nogen vegne.

Hvor mange psykologsamtaler har jeg brug for?

Behovet for at gå til psykolog, og antallet af psykolog samtaler er meget varierende fra person til person.

Nogle mennesker har brug for en enkelt time eller to. Mens andre har behov for mere intensive forløb over længere tid.

Hyppigheden af samtalerne, og hvor længe forløbet skal varer, taler vi om og tilpasser løbende.

Hvor foregår samtalerne?

Samtalerne foregår i flotte lyse og behagelige lokaler, i klinikken på Vestergade 5, 1. i Svendborg på Fyn.

Har jeg råd til at gå til psykolog?

Mange synes psykolog samtaler er dyre. Hvis det også er noget du oplever, skal du måske sammenligne et forløb af psykolog samtaler, med andre investeringer, der varigt forøger din trivsel og livskvalitet. 

Mange er gode til at bruge penge på oplevelser i form af koncerter, rejser og wellness, og materielle ting som tøj, elektronik og plejeprodukter. Når det kommer til investering i indre langvarig psykisk velvære har mange en tendens til at nedprioritere, både energimæssigt, tidsmæssigt og økonomisk. Måske fordi denne investering sjældent giver et umiddelbart og synligt “quick fix”.

Måske skal psykologsamtaler betragtes som en investering, der kan få positiv indflydelse på resten af dit liv. Og i nogle tilfælde må det derfor være et spørgsmål om at prioritere anderledes økonomisk i en periode. 

Du finder vores priser her

Hvordan foregår en psykologsamtale?

En psykolog samtale kan foregå på forskellige måder, men indebærer oftest en samtale. For nogle er der brug for terapi, mens andre mere har brug for coaching eller vejledning. Samtalen er altid tilpasset dig som klient, og er derfor helt unik fra person til person.

I starten af forløbet vil vi sammen finde ud af hvad netop du har brug for i din nuværende situation. Her vil jeg hjælpe med at få afklaret og fastsat dine mål, for derefter at ligge en strategi til at opnå disse. Alt afhængig af den enkeltes problemstillinger går klienten ind i et forløb af samtaler. Herigennem vil jeg udstyrer dig med forskellige værktøjer til at tackle de foreliggende udfordringer. Du er som klient med til at forhandle rammerne og beslutte indholdet af samtalerne.

Der er ikke noget bestemt du skal kunne eller vide i forvejen for at tale med en psykolog. Det er nemlig psykologens ansvar at tilrettelægge og styre samtalen. Derfor behøver at du ikke behøver bekymre dig om hvad du skal sige, eller om du er velforberedt.

Hvilken psykolog skal jeg vælge?

Der er mange forskellige muligheder når man skal vælge psykolog i Svendborg eller på Fyn. Står man og skal vælge en psykolog i Svendborg kan det derfor være svært at finde ud af hvilken af de mange psykologer man skal vælge.

Det kræver tryghed og tillid at dele sine måske sværeste oplevelser med et fremmed menneske. Når du skal vælge en psykolog er det derfor et valg der er bedst at tage ud fra din mavefornemmelse i forhold til hvor du føler dig tryg. 

Anbefalinger fra andre kan være svære at bruge i denne sammenhæng, fordi der kan være stor forskel på hvilke mennesker vi føler os trygge sammen med. Psykologer er ligesom fx læger meget forskellige. 

Min anbefaling er derfor at undersøge de forskellige psykologer du har mulighed for at gå ved. Det kan være en fordel at vælge en i dit nærområde, så du ikke skal bruge meget tid på transport. Hvis du fx bor i eller omkring Svendborg, er det en fordel at undersøge hvilke psykologer som har klinik i Svendborg. Læse på deres hjemmesider, måske ringe dem op, og derudfra vælge hvem du har mest lyst til at gå hos. Efter første samtale vil du sikkert ikke længere være i tvivl om du har fundet den rigtige for dig.

Mangler du svar på et spørgsmål eller ønsker du at bestille tid?