Skip to content

Psykolog i Svendborg

psykologer svendborg

Du kan få hjælp af mig som psykolog i Svendborg til blandt andet

psykolog fyn

At gå til psykolog er for alle

Som psykolog i Svendborg er jeg måske netop den sparringspartner du har ledt efter. 

Psykologhjælp er noget alle kan få brug for, og en hjælp alle mennesker kan have glæde af. Derfor er det vigtigt for mig at arbejde for at det “at gå til psykolog”, bliver en normal, naturlig og givende del af hverdagen. Intet emne er for stort eller småt.

Står du aktuelt overfor nogle af livets små eller store udfordringer?

Så vil du opleve at mødet med en professionel sparringspartner kan være en stor hjælp. En der kan se situationerne udefra og i et større perspektiv. Give dig pladsen til refleksion og dermed muligheden for at udvikle hensigtsmæssige strategier, så du kan skabe den forandring, du ønsker.

Psykolog samtaler skal kunne dække over mange problematikker. Fra stress eller depression til kærestesorger eller et ønske om at forstå dine egne reaktionsmønstre.

Dine problemer er værd at tale om. De er aldrig for små eller for store til, at kunne blive bearbejdet.

Psykolog samtalen skal være et sted hvor vi sammen kan gå på opdagelse i hvordan dit liv ser ud i øjeblikket, og finde frem til hvordan du ønsker at dit liv skal udvikle sig fremover. Dette gøres i et trygt og fortroligt rum.

En investering i dig selv – psykolog i Svendborg

Måske er du ligesom de fleste, en af dem der ofre mange ressourcer på personlig udvikling. Det kan være at du plejer sindet med wellness, fysisk træning, uddannelse, shopping eller kurophold.

På trods af den store interesse for selvudvikling og personlig pleje, finder mange mennesker det grænseoverskridende at kontakte en psykolog. 

Hvis du udelukkende forstår psykologhjælp som behandling af psykiske sygdomme, er det måske ikke så mærkeligt, at du forbinder det med tabu.

En samtale med en psykolog kan dog se ud på mange måder.

Psykologisk hjælp kan også betyde velkvalificeret psykologisk sparring for dig, der ønsker at finpudse din måde at være i verden på. Ud fra denne opfattelse ønsker jeg at støtte udviklingen af en mere nuanceret forståelse af, hvad psykolog samtaler kan være.

psykologer fyn

Hvad klienterne siger om psykolog i Svendborg – Pernille

Psykolog

Din psykolog i Svendborg

Psykologsamtalen er først og fremmest et personligt møde mellem mennesker. Et møde som fører til udvikling og forandring.

Der kan være stor forskel på hvad du og andre har brug for i samtalerne. Derfor tilpasses behandlingen til dig og din aktuelle situation. Måske har du aktuel brug for samtaler i form af terapi, måske samtaler af mere coachende eller vejledende karakter, eller måske en kombination.

I samtalerne vil du opleve, hvordan professionalisme kan gå hånd i hånd med en tryg, uformel og åben relation. Du vil møde en professionel, men også personlig psykolog i Svendborg, som bruger sig selv aktivt i terapien.

Her vil du mærke, hvor nærværende det kan være, når vi mødes i fælles udforskning af livet og dets udfordringer. Det er min overbevisning og erfaring, at denne afdramatisering af det “at gå til psykolog” skaber grobund for forandring.

De seneste årtiers forskningsresultater bekræfter at en god og autentisk relation i terapien er en afgørende faktor for at denne har en positiv effekt. Vi mennesker lever ikke i et vakuum og bør ikke reduceres til en diagnose eller sættes i kasser. Alle fortjener derimod at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, åbenhed og respekt. 

Udvikling og forandring hos psykolog i Svendborg

Alle kan få brug for professionel sparring eller hjælp i perioder af vores liv. Ubehag, modgang og kriser er naturlige dele af det at være menneske.

Som psykolog i Svendborg kan jeg hjælpe dig med, at finde dine ressourcer og skabe positive forandringer i dit liv.

Psykiske symptomer beskrives ofte som sygdomme der rammer den enkelte og skal kureres.

Et mere konstruktivt og nuanceret syn på symptomerne er, at forstå dem som en naturlig modreaktion fra kroppen eller sindet der forsøger at få vores opmærksomhed. Det kan eksempelvis være fordi omstændigheder i vores liv gør, at vi er nødt til at forholde os til os selv på en ny måde. Eller bør sige fra over for noget.

Samtaler med mig har i sit udgangspunkt fokus på at styrke dine iboende livskompetencer, frem for en overoptagethed på diagnoser hvor fokus er at “fjerne sygdom” eller “slippe problemet”.

Det er min erfaring, at en del af symptomer og lidelse forsvinder af sig selv, når vi i fællesskab finder frem til nye livskompetencer og bedre måder at være i livet på. I terapien kan jeg blandt andet hjælpe med, at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Og med, at blive i stand til at skabe positive forandringer i dit liv baseret på egne værdier og ressourcer.

psykologer svendborg

Ofte stillede spørgsmål til psykolog i Svendborg

Mangler du svar på et spørgsmål eller ønsker du at bestille tid?

psykolog svendborg

Evidensbaserede metoder

Du vil hos mig som psykolog i Svendborg opleve at jeg prioriterer høj faglighed, og arbejder derfor med evidensbaserede metoder. Som psykolog i Svendborg arbejder jeg ud fra den kognitive terapiretninger (metakognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi (KAT), medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT)), kombineret med den systemiske tilgang.

Det betyder at vi både arbejder med hvad der foregår indeni dig og hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd spiller sammen. Samtidig med at vi ser på hvordan du bliver påvirket af dine relationer og hvordan de påvirker dig. På den måde kommer vi bredt omkring, alt efter hvad netop du har brug for.

Jeg er bredt orienteret, da det vigtigste udgangspunkt for mig altid vil være dig som klient og din særlige situation – ikke en bestemt teori eller teknik.

For mig som psykolog i Svendborg er selve mødet imellem dig og mig af helt særlig betydning.

For mig at se er vi mennesker overlevelsesdygtige af natur. Vi vil livet – sommetider ved vi bare ikke hvordan, og sommetider bliver vi bremset i at mærke os selv. Sommetider tillærer vi os livsstrategier, som engang var brugbare, men som nu ikke længere er hensigtmæssige. For det meste sker det hele ubevidst og kan være vanskeligt selv at få øje på. Her begynder det terapeutiske, coachende og/eller rådgivende arbejde.

Ikke blot et problem der skal fjernes

Måske læser du med her fordi du har et ”problem” og et tilhørende ubehag, som du ønsker at komme af med. Min erfaring er at “problemer” er en hensigtsmæssig forholdemåde eller livsstrategi, som benyttes for at kunne klare den nuværende livssituation.

For nogle mennesker kan dette være svært at se og forstå i begyndelsen af samtalerne. For det videre arbejde i samtalerne betyder det, at det ”problem”, som en klient kommer med, ikke nødvendigvis bare skal fjernes i første omgang. I samtalerne undersøger vi derfor først, hvordan ”problemet” opleves og fungerer. 

Vi forsøger i fællesskab at finde og afprøve andre sundere og bedre forholdemåder eller livsstrategier.

Sommetider arbejder vi på nye konkrete handlingsmuligheder, med redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. Andre gange gælder det en forandring i grundantagelser, livsanskuelser og i de fortællinger, som man har med sig i bagagen. For det meste arbejdes der med det hele.

psykolog i svendborg

Din investering

Skriftlig psykologhjælp 900kr

Pris pr måned

Løsningen for dig der har det bedst med at formulere dig på skrift.
Fuld fleksibilitet – skriv når det passer dig.
Ingen ventetid. Opret din profil og send den første besked med det samme.
Få svar indenfor 24 timer på hverdage.
Ingen transport og venteværelser.
Du behøver ikke en henvisning fra din læge.
Sid hjemme i trygge rammer. Helt privat og diskret.
Mulighed for tilskud fra Sygeforsikring Danmark på 90kr pr måned.
Video- eller face-to-face-konsultation kan tilkøbes.
Abonnement uden binding.
Kom i gang nu
Psykologsamtale i Svendborg eller online 800kr

Med lægehenvisning

Face-to-face samtale med vores psykolog Pernille i klinikken i Svendborg eller online hvor det passer dig.
Med lægehenvisning kan du få tilskud fra Sygeforsikring Danmark på 300kr pr samtale.
Book din tid nu

Læs mere om tilskud fra Sygeforsikring Danmark her.

Psykologsamtale i Svendborg eller online 900kr

Uden lægehenvisning

Face-to-face samtale med vores psykolog Pernille i klinikken i Svendborg eller online hvor det passer dig.
Uden lægehenvisning kan du muligvis få tilskud fra Sygeforsikring Danmark på 300kr pr samtale hvis du er 18-25år.
Book din tid nu