Skip to content
red-1618916_1280-2-kopi-2-2

Om Mind Ways

Navn og Logo

Mind kan oversættes til sind, og er betegnelsen for de processer i mennesker som omfatter vores tanker, følelser, oplevelser og bedømmelser. Det som gør os i stand til, at være bevidste om verden og det vi oplever. I psykologi studerer man “Minds” for, at blive klogere på de mere eller mindre bevidste mentale processer og aktiviteter som finder sted i og mellem mennesker.

Ways kan oversættes til måder, at gøre ting på, karakteristika eller vaner som vi mennesker anvender i vores hverdag til, at bevæge os i retning af mere eller mindre bevidste mål. 

I vores logo er navnet omkranset af Enso cirklen. Den står for noget som ikke kan forklares, men kun kan opleves. Noget som både er simpelt, men også svært. Dit sind i nuet. En ny start som konstant er i proces. Cirklen symboliserer nuet, det tomrum hvor alt eksisterer eller kan komme til at eksistere. Den symboliserer din kraft til at skabe – skabe dig og dit liv. Den står for aha-oplevelsen hvor noget gik op for dig på et splitsekund. Måske et stort problem, som har holdt dig fastlåst i mange år, og pludselig er du fri. Man kan kalde det en kunst-art, i form af en måde man kan se livet på. Hvert sekund bliver du præsenteret for et nyt lærred hvor du har mulighed for at skabe et nyt kunstværk. Mulighed for at være din egen livskunstner.

Mission

Hos Mind Ways arbejder vi i samarbejde med dig på, at udforske dit “Mind”., blive klogere på hvilke “Ways” du på nuværende tidspunkt anvender, og sammen udforske nye måder, at se på og forholde sig til verden. Dette gør vi igennem samtale og spørgsmål som er med til, at skabe reflektion og forandring hos dig, så du kan gå herfra med nye og mere givende måder for dig.

MIND WAYS logo
red-1618916_1280-2-kopi-2-2

Om Pernille

Pernille Jervelund Hansen er uddannet psykolog og autoriseret ved Psykolognævnet (cand. psych. aut.). Hun har tidligere arbejdet i Midtfyns Psykologhus med lægehenviste klienter, i Ringe statsfængsel med misbrugsbehandling, samt hos CESA med socialt udsatte unge og deres familier.

Pernille har erfaring fra arbejde med blandt andet psykoterapi i forhold til selvværd, angst, stress, depression, misbrug, kriser og personlig udvikling mm.. Endvidere i forhold til familiebehandling omhandlende blandt andet kommunikationsvanskeligheder og konfliktløsning.

I mødet med klienterne lægger hun vægt på, at der fra første møde skabes tillid, god kontakt og en arbejdsalliance præget af nærvær, respekt og anerkendelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte klients situation og behov, hvorudfra man i fællesskab opbygger en forståelse af, hvad der skal arbejdes med i terapien og imellem sessionerne.

Kontakt: pernille@mindways.dk

Uddannelse

– Uddannet Psykolog, Cand. Psych., ved Syddansk Universitet

– Autoriseret ved Psykolognævnet

– Certificeret mindfulnessinstruktør

NADA-akupunktør

– Videreuddannelse i kognitiv terapi og metode

– Videreuddannelse i medfølelsesfokuseret terapi

– Videreuddannelse i løsningsfokuserede samtaler

– Vejlederuddannelse i Cool Kids og Chilled – angstbehandling for børn og unge, ved Seminarer.dk

red-1618916_1280-2-kopi-2-2

Om Tano

Tano er uddannet kostvejleder og mindfulness-instruktør, samt indenfor kognitiv terapi og metode. Han har endvidere 13-års erfaring med vægttræning, samt en uddannelse som fysiurgisk massør og sportsbehandler. I sit arbejde som coach anvender han sine mange års erfaring til at skabe udvikling og positive forandringer både på det mentale og fysiske plan.

I mødet med klienterne lægger han vægt på, at der fra første møde skabes en relation præget af ro og tillid. 

Kontakt: tano@mindways.dk

Uddannelse

– Uddannelse i kognitiv teori og metode

– Certificeret kostvejleder

– Certificeret mindfulnessinstruktør

– Lægeeksamineret fysiurgisk massør og sportsbehandler