Om Mind Ways

Navnet

Mind kan oversættes til sind, og er betegnelsen for de processer i mennesker som omfatter vores tanker, følelser, oplevelser og bedømmelser. Det som gør os i stand til, at være bevidste om verden og det vi oplever. I psykologi studerer man “Minds” for, at blive klogere på de mere eller mindre bevidste mentale processer og aktiviteter som finder sted i og mellem mennesker.

Ways kan oversættes til måder, at gøre ting på, karakteristika eller vaner som vi mennesker anvender i vores hverdag til, at bevæge os i retning af mere eller mindre bevidste mål. 

Hos Mind Ways arbejder vi på, at udforske vores “Mind”. Blive klogere på hvilke “Ways” vi på nuværende tidspunkt anvender, og sammen udforske nye måder, at se på og forholde sig til verden. Dette gør vi igennem samtale og spørgsmål som er med til, at skabe reflektion og forandring hos dig som klient, så du kan gå herfra med nye og mere givende måder for dig.

Om Pernille

Pernille Jervelund Hansen er uddannet psykolog og autoriseret ved Psykolognævnet (cand. psych. aut.). Hun har tidligere arbejdet i Midtfyns Psykologhus med lægehenviste klienter, i Ringe statsfængsel med misbrugsbehandling, samt hos CESA med socialt udsatte unge og deres familier.

Pernille har erfaring fra arbejde med blandt andet psykoterapi i forhold til selvværd, angst, stress, depression, misbrug, kriser og personlig udvikling mm.. Endvidere i forhold til familiebehandling omhandlende blandt andet kommunikationsvanskeligheder og konfliktløsning.

I mødet med klienterne lægger hun vægt på, at der fra første møde skabes tillid, god kontakt og en arbejdsalliance præget af nærvær, respekt og anerkendelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte klients situation og behov, hvorudfra man i fællesskab opbygger en forståelse af, hvad der skal arbejdes med i terapien og imellem sessionerne.

Arbejdsfelt:

Mindfulness, NADA, terapeutiske og coachende forløb for unge og voksne.

Kontakt:

pernille@mindways.dk

Om

Uddannelse

– Uddannet Psykolog, Cand. Psych., ved Syddansk Universitet

– Autoriseret ved Psykolognævnet

– Certificeret mindfulnessinstruktør

– NADA-akupunktør

– Videreuddannelse i kognitiv terapi og metode

– Videreuddannelse i medfølelsesfokuseret terapi

– Videreuddannelse i løsningsfokuserede samtaler

– Vejlederuddannelse i Cool Kids og Chilled – angstbehandling for børn og unge, ved Seminarer.dk

Om

Om Tano

Tano er uddannet kostvejleder og mindfulness-instruktør, samt indenfor kognitiv terapi og metode. Han har endvidere 13-års erfaring med vægttræning, samt en uddannelse som fysiurgisk massør og sportsbehandler. I sit arbejde med mennesker anvender han sine mange års erfaring til at skabe udvikling både på det mentale og fysiske plan.

I mødet med klienterne lægger han vægt på, at der fra første møde skabes en relation præget af ro og tillid. 

Arbejdsfelt:

Kostvejledning og personlig træning, samt mindfulness.

Kontakt:

tano@mindways.dk

Uddannelse

– Uddannelse i kognitiv teori og metode

– Certificeret kostvejleder

– Certificeret mindfulnessinstruktør

– Lægeeksamineret fysiurgisk massør og sportsbehandler