Skip to content

Privatlivs- og Cookiepolitik 

Behandling af dine oplysninger

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Mind Ways indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer, uddannelse og evt personnummer.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores behandling af dig

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse 

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Afregningsformål

Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016 

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

Siteground

Mango Apps Aps (Terapeut Booking Aps)

Opbevaring og slettepolitik

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@mindways.dk eller telefon: 40 92 23 23.

Adresseoplysninger på klinikken:

Mind Ways

Tinghusgade 43

v/ Work2gether

5700 Svendborg

Danmark

Dato: 3. maj 2022

Cookies

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad vi bruger cookies til? 

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

Hvor ofte du besøger hjemmesiden

Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning

Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg

Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt

Hvilken browser type og version, du bruger

Hvilken skærmopløsning, du har

Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone

Hvilken landsdel eller by du befinder dig i

Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Vilkår og handelsbetingelser

1. Generelt 
1.1 Disse handelsbetingelser (”Betingelser”) gælder for ethvert enkelt- og/eller abonnementskøb af sundhedsfaglig rådgivning, der udbydes af Mind Ways, CVR-nr.: 37922609, Tinghusgade 43 (”vi”, ”os” eller ”vores”), gennem online konsultationer på vores website (”Website”).
1.2 Ved at trykke ”Jeg accepterer betingelserne” i forbindelse med dit køb, bekræfter og erklærer du, at have læst, forstået og accepteret Betingelserne samt at din brug af Tjenesten (som defineret i afsnit 2) vil være i overensstemmelse hermed.
1.3 Din brug af vores Tjeneste er udtrykkeligt betinget af din accept af Betingelserne, og du må kun acceptere hvis du er mindst 18 år, eller hvis vi har samtykke fra din forældre eller værge. 
1.4 Bemærk at Betingelserne indeholder særlige regler om din fortrydelsesret i afsnit ‎8 samt vores ansvarsbegrænsninger i afsnit ‎15. Du opfordres derfor til at læse Betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Betingelserne beskriver.
2. Tjenesten 
2.1 Vi stiller en online platform til rådighed for dig, hvor du mod betaling, får adgang til online konsultation med vores autoriserede psykolog Pernille eller vores biohacking coach Tano, afhængig af valg af tjeneste (”Tjenesten”).
2.1.1 Konsultationen foregår via chat eller video eller i en kombination af disse på vores Website. Du kan se vores aftaleløsninger hos Pernille her og Tano her.

3. Vores ansvar og forpligtelser 
3.1 Pernille er autoriseret psykolog, og i besiddelse af et dansk autorisationsbevis.
3.2 Det er vores ansvar, at konsultationer hos Pernille via Tjenesten overholder gældende regler for lægefaglig virksomhed, herunder krav til konsultationer, korrekt journalføring mv. 
3.3 Vi er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelse, som lovgivningen påhviler os.
3.4 Vi er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
3.5 Vi er forpligtede til at foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger vi har modtaget fra dig, er relevante og tilstrækkelige for vores behandling af dig.
3.5.1 Hvis vi ikke er i stand til at varetage behandlingen af dig forsvarligt uden en nærmere undersøgelse, gør vi dig straks opmærksom herpå og vejleder dig i relevant omfang.
3.5.2 Du kan aldrig kræve en bestemt diagnose, behandling eller henvisning. Det vil altid være psykologens faglige skøn, der ligger til grund for den rådgivning og vejledning, du modtager.
3.6 Vi foretager ikke vurderinger af andre sundhedsfaglige personers arbejde.

4. Priser 
4.1 Der gælder forskellige priser for Tjenesten afhængigt af dit valg af aftale (enkeltkøb eller abonnement) på online konsultationer. Priserne finder du her for ydelser hos Pernille og her for ydelser hos Tano.

4.1.1 Prisen for et abonnement består af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med dit køb. Se nærmere herom i afsnit ‎5.
4.2 Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. 
4.3 Du kan betale med de betalingsmidler der fremgår af vores hjemmeside.
4.3.1 Vi anvender en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol. Denne kryptering sikrer, at udefrakommende ikke har adgang til betalingsoplysningerne.
5. Særligt om abonnementsaftaler: opsigelse og autormatisk fornyelse 
5.1 Ved indgåelse af dit abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr indtil, at abonnementet opsiges, jfr. afsnit ‎5.4. Bemærk, at du i den forbindelse godkender:
5.1.1 At du bliver tilmeldt automatisk opkrævning.
5.1.2 At vi er berettiget til løbende at fremsende faktura med opkrævning på den e-mail, som du har oplyst ved din brugeroprettelse. 
5.2 Det første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med dit køb om abonnement og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt sidste hverdag i måneden forinden. Abonnementet betales således forud for den periode, som er inkluderet i abonnementsperioden.
5.3 Du har selv ansvaret for at betale fakturaen. Du kan først bruge Tjenesten igen, når du har betalt fakturaen.
5.4 Du kan til en enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den gældende abonnementsperiode. Du vil fortsat kunne anvende Tjenesten frem til ophøret, men du modtager ikke refusion for den indeværende faktureringsperiode. 
5.4.1 Du opsiger abonnementet ved at sende os en e-mail på info@mindways.dk.
5.4.2 Manglende betaling af dit abonnement, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse. 
5.4.3 Ved manglende betaling er vi berettiget til at kræve rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
6. Adgang til- og brug af Tjenesten 
6.1 Når du har valgt din ønskede aftaleløsning (enkeltkøb eller abonnement), skal du – for at få adgang til Tjenesten – oprette en bruger, som alene må anvendes af dig. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til- og bruge Tjenesten. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra din forældre eller andre, der lovligt kan handle på dine vegne.
6.2 Når du opretter din bruger, bliver du bedt om at indtaste dine kontaktinformationer. Du har ansvaret for at de afgivne oplysninger til en enhver tid er korrekte og ajourførte.
6.2.1 Hvis dine oplysninger ændrer sig efter oprettelse, skal du straks logge ind på Tjenesten og rette oplysningerne, således at vi ikke har unøjagtige oplysninger.
6.2.2 Du logger ind på tjenesten med den angivne e-mail eller telefonnummer, og den unikke fremsendte kode. Der fremsendes en ny kode automatisk ved hvert login.
6.3 For at kunne anvende Tjenesten skal du have adgang til internettet med en passende internethastighed. 
6.3.1 For at gennemføre en online videokonsultation skal du desuden have mikrofon, højttaler og et webkamera tilsluttet den enhed, du tilgår Tjenesten med. 
6.3.2 Du betaler selv alle omkostninger forbundet med at have det rette udstyr og adgang til internettet.
7. Online konsultation 
7.1 Ved køb til online konsultation får du, efter betaling, adgang til online konsultation med vores autoriserede psykolog eller biohacking coach via chat, video eller i kombination af begge. Ved enkeltkøb har du alene mulighed for konsultation via video. 
7.2 Bemærk, at du fraskriver dig din fortrydelsesret, når du har taget Tjenesten i brug. Det vil sige når du enten (i) har foretaget din første konsultation via chat eller (ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter, jf. afsnit ‎8.
7.3 Skriftlige konsultationer
7.3.1 Du kan skrive ubegrænset med din behandler via chat-funktionen på Tjenesten. Responstiden fremgår af din valgte aftaleløsning.
7.4 Video-konsultation
7.4.1 Tidspunkt for afholdelse af videokonsultation sker via booking af konsultation i kalenderfunktionen, når du er logget på Tjenesten.
7.4.1.1 Hvis du udebliver fra en aftalt videokonsultation, vil du modtage en påmindelse om, at vi afventer din opkobling. Ved manglende opkobling fra dig senest 5 minutter efter, at du har modtaget en påmindelse, anser vi din videokonsultation som afsluttet.
7.4.1.2 Du kan ændre/aflyse tidspunktet for afholdelse af videokonsultation indtil 24 timer før videokonsultationens begyndelse. Der ydes ingen refusion af indbetalt beløb, hvis du overskrider deadline for at ændre/aflyse. 
7.4.2 Ved videokonsultationens start skal du identificere dig over for psykologen ved at vise dit kørekort eller pas, så psykologen kan validere din identitet.
7.4.3 Vi forbeholder os retten til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation uanset, om de tekniske problemer skyldes problemer hos dig eller os.

8. Fortrydelsesret 
8. 1 Du har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesret gælder kun indtil, at du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du i) har foretaget din første konsultation via chat. ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.
8.2 For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring. Den utvetydige erklæring kan du sende via e-mail til info@mindways.dk.
8.3 Udnytter du fortrydelsesretten, refunderer vi din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

9. Dit ansvar 
9.1 Du er ansvarlig for, at de oplysninger du giver os til en enhver tid, er korrekte og relevante, så vi kan behandle dig bedst muligt.
9.2 Du er ansvarlig for at sikre, at den enhed du anvender til Tjenesten – hvad enten du benytter dig af en computer, mobiltelefon eller tablet – er behørigt sikret med antivirus, antispyware, spamfiltrering, antiphishing og firewall.
9.3 Det er også dit ansvar at dine brugeroplysninger opbevares på forsvarlig vis.
10. Tekniske krav
10.1 Vi ønsker, at Tjenesten skal kunne tilgås af så mange som muligt og gør derfor meget ud af, at de primære funktioner altid er tilgængelige med de mest udbredte operativsystemer og internetbrowsere.
11. Behandling af personoplysninger
11.1 I vores privatlivspolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender Tjenesten. 
12. sikkerhed
12.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. 
12.2 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. 

13. Ændring af priser og betingelserne
13.1 Vi kan løbende ændre og tilrette Betingelserne, eksempelvis på baggrund af ændringer i lovgivningen, Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail eller din konto.
13.2 Vi kan løbende ændre i vores priser. Prisstigninger i vores abonnementsaftaler vil blive varslet 1 måned inden at prisstigningen træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen påvirker dig. 
14. Ansvar og ansvarsbegrænsning
14.1 Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er vi begge erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.
14.2. Vi er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Tjenesten, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, driftstab, datatab, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol. Foranstående gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos os.
14.3. Vores pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til dine betalinger i de forudgående 12 måneder. 
15. Spørgsmål og klager
15.1. Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail info@mindways.dk
15.2 Som privatkunde har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via: www.minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.
15.3 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk. 
16. Lovvalg og værneting
16. 1 Eventuelle tvister mellem dig og os afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.