Derfor kan mindfulness og sundhed ikke adskilles

Jagten på sundhed i ydre objekter

Er du lige som mange andre på jagt efter sundhed? Fysisk og mental sundhed?

Måske jagter du sundheden i ydre objekter, ligesom mange andre. Det kan være igennem broccoli, hudplejeprodukter, kosttilskud osv. Disse objekter er ikke sundhed i sig selv, men objekter som kan påvirke din sundhed på den ene eller anden måde. Det er i kroppen den virkelige sundhed foregår – ikke i broccolien. Du bliver ikke sund af bare at spise broccoli. Du kan ikke tvinge sundheden frem, men påvirke den i forskellige retninger.

For at kunne bruge kroppen som værktøj til at opnå større fysisk og mental sundhed kræver det kontakt med kroppen. Kontakt og bevidsthed omkring hvordan din krop faktisk har det lige nu, og hvordan du får det af blandt andet ydre påvirkninger. Måske er du ligesom mange andre ikke nærværende i dig selv, der hvor sundheden er og foregår.

Balance eller balancering

Sundhed kan opstå når den rigtige indre balance er der. Det gælder både fysisk og mental sundhed. Det er ikke det samme for alle hvad der skaber denne balance. Der er fx stor forskel på hvordan kroppen reagerer på forskellige fødevarer og påvirkninger.

Det kræver en helhedsorientering fordi kroppens signaler ikke taler med ord. Den taler med signaler som du kan mærke igennem sansninger. Sansningerne er vigtige for at skabe den rette balance og opnå sundhed. For at mærke sansningerne er det væsentligt at du er bevidst nærværende i dig selv og din krop. Hvis du ikke er det, har du ikke adgang til dine sanser og kan ikke bruge dem til at balancere.

Øget bevidst nærvær

Du kan fx træne bevidst nærvær igennem mindfulness. I mindfulness træner man at være bevidst nærværende i nuet, på en accepterende, nysgerrig og ikke dømmende måde. Igennem mindfulness kan du blive bedre til at mærke efter hvad der sker i din krop og dermed få en bedre kontakt til den og en større bevidsthed omkring hvad der foregår. Denne indsigt kan bruges til at balancere i hvad der er godt og mindre godt for lige netop din krop.

For mange som øver mindfulness kan det være en udfordring at acceptere det som er svært, ubelejligt eller ubehageligt. Det er ofte ting vi forsøger at undgå. Her kan det være svært at lytte og forsøge at forstå hvad det egentlig er der foregår indeni. Måske har du som mange andre en tendens til at forsøge at ændre på ubehaget, i stedet for at forholde dig nysgerrigt til hvad du oplever og mærker. Hvis du får mærket godt efter kan du også reagere på en hensigtsmæssig måde som gavner dig.

Ved at øve dig på at blive tilpas i mødet med din krops signaler, og forholde dig til dem kan du opnå en større indre balance og sundhed.

Har du bevidsthed omkring hvilke signaler din krop sender? Og bruger du dem i forhold til at balancere din sundhed?